?

BAĞLAMA, ya da saz Türk Halk Müziğinde yaygın olarak kullanılan telli tezeneli bir çalgı türüdür. Yörelere ve boyutlarına göre kopuzcurasazçöğürdombraikitellitamburatar gibi değişik isimlerle tanınır.

Kullanılan tekniğe göre mızrap veya parmaklar ile çalınır. Parmaklarla çalma tekniğine şelpe ve dövme denir. Genellikle altta iki çelik ile bir sırma bam, ortada iki çelik ve üstte bir çelik ile bir sırma bam teli olmak üzere toplam 7 tellidir. Tezene ile çalınır. Her ne kadar THM de bağlamalar geleneksel adlarıyla anılarak ve akustik bilmi dışında ustaların ölçülerine göre üretiliyor olsa da bu konuda bizim de sazımızın evrensel normlara taşımak için 4.oktavın Do su ile başlayıp 131,87Cm tel boyuna sahip 261,63 Hz C sesine akord edilen den başlayarak (Divan denebilir) yarım ses aralıkları ile tel boyu küçülen frekansı yükselen örneğin 4.oktavın Fa bağlaması için 98,79 Cm tel boyu olmalı ve 348,23 Hz e ayarlanmalı gibi. Bu değerler bağlama üretiminde Norm kabul edildiği zaman herhangi bir (aynı ses adına sahip örneğin A4) bağlama ile diğer bir batı enstrümanı arasında sesfrekans farkı ve transpozisyon kalmayacak herkes kendi kulağının veya sesinin sazını alanilme şansını yakalayacak THM de evrensel bir müzik olarak dünyayla bütünleşecektir

BAĞLAMA AİLESİ

Bağlama, kullanım amaçlarına göre farklı tür ve boylarda çalınmaktadır. Günümüzde genellikle aşağıdaki türlerle tanınır.

Bağlama; Tekne, Göğüs ve Sap olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Tekne kısmı genelde dut ağacından yapılmaktadır. Ancak dut ağacının dışında ardıç, kestane, ceviz, gürgen gibi ağaçlardan da yapılmaktadır. Göğüs kısmı ladin ağacından, sap kısmı ise gürgen, ak gürgen veya ardıç ağacından yapılmaktadır.

 BAĞLAMA METODLARI

Halk müziğinde çoğunlukla karşılaşılan düzenler şunlardır: (Parantez içindekiler, üst, orta ve alt tellerin çekilmesi gereken seslerdir).

  • Bağlama düzeni (La, Sol, Re)
  • Bozuk düzeni, kara düzen (Sol, Re, La)
  • Misket düzeni (Fa#, Re, La)
  • Fa müstezat düzeni (Fa, Re, La)
  • Abdal düzeni (La, Re, Sol)
  • Do müstezat düzeni (Sol, Do, La)
Alt Tel : (Boş: Re) Mibemol, Mibemol 2, Mi, Fa, Fadiyez 3, Fadiyez, Sol .
Orta Tel: (Boş: Sol) Labemol, Labemol 2, La, Sibemol, Sibemol 2, Si, Do .
Üst Tel : (Boş: La) Sibemol, Sibemol 2, Si, Do, Dodiyez 3, Dodiyez, Re .
NOT : Özel derslerde derse gelemediğiniz durumlarda ( bir dönem içinde 3 kez olmak şartıyla) en geç 1 gün önce haber vermek kaydıyla dersinizi iptal edebilirsiniz haber verdiğiniz takdirde dersiniz yanmaz,  telafisi size ve hocamıza uygun gün ve saatte yapılır.
NOT : Bağlama (Saz) bağlama özelliğinden dolayı diğer enstrümanlara göre ritm duygusu daha da önem kazanmaktadır. Bu yüzden kursumuzun sağladığı ücretsiz 10-15 dakikalık tanışma derslerimizde eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilen kulak ve ritim testlerinden yararlanabilirsiniz.

         

Erdal Şahin Kimdir ?

ŞAN  -BAĞLAMA - KONSERVATUARA HAZIRLIK                                 EĞİTMENİ


İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nü kazandı ve 2005 yılında mezun oldu.

Okulda sanat yönetmenliğini Erol Aktı’nın ve şefliğini Erdoğan Eskimez’in yaptığı Türkü TürküTürkiyem isimli tiyatral halk müziği gösterisinde korist ve solist olarak görev yaptı.

Cihangir Terzi şefliğinde İTÜ TMDK Türk Halk Müziği korosunda korist ve solist olarak görev yaptı.

Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının tertiplemiş olduğu Kulüp Dernek Kurum ve Kuruluşlar arası Türk Halk Müziği yarışmasının 21 Kasım tarihinde yapılan elemelerde Akdeniz Bölgesinde ‘SOLO SES BİRİNCİSİ’, 19-20 Aralık tarihindeki final yarışmasında solo ses dalında ‘TÜRKİYE İKİNCİSİ’ olmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi aldı

 Türk Halk Müziği Korosu Şefliğine başladı ve halen devam etmektedir.


 Çanakkale türküleri ile ilgili konserler , Kutlu Doğum ile ilgili konserler vermiş ve konserlere halen devam etmektedir.

Haliç Üniversitesi Türk Müziği Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır.

Müzikoloji ve Folklor dalında Doktora yapmaktadır.

Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Halk Müziği Korosunda sözleşmeli ses sanatçısı olarak çalışmaktadır.

Türk Halk Müziği albüm çalışması devam etmektedir.

iletişim : 0530 07 111 40

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!